Запрошення на вебінар "Тривожная валізка" для працівників EPAM 16 лютого
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI5NTg3ZjgtM2M2OS00YjY0LWIyM2EtYTg5YTM2NDg3MjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b41b72d0-4e9f-4c26-8a69-f949f367c91d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe471863-7b5d-4325-b79a-1b5451ca0692%22%7d


Вебінар відбудеться 16 лютого з 18-00 до 20-00.

Всі питання можна задати по телефону 095-564-38-76 або по e-mail: federation@krav-maga.org.ua